هیات اندیشه ورز
بسیج اقشار می بایست گفتمان امامین انقلاب را برای کارکنان دستگاه های اجرایی تبیین کند ۰۷ مرداد ۱۳۹۹
مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه تهران بزرگ:

بسیج اقشار می بایست گفتمان امامین انقلاب را برای کارکنان دستگاه های اجرایی تبیین کند

بسیج اقشار می بایست با تشکیل هیات های اندیشه ورز و برگزاری مناظره های گوناگون بصیرتی، گفتمان امامین انقلاب را برای کارکنان دستگاه های اجرایی تبیین کند.