ناو گروه صلح و دوستی | خبرگزاری بسیج پرس
ناو گروه صلح و دوستی | خبرگزاری بسیج پرس
بازگشت شصت و نُهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش از خلیج عدن ۲۲ مهر ۱۳۹۹

بازگشت شصت و نُهمین ناوگروه نیروی دریایی ارتش از خلیج عدن

[ad_1] به گزارش خبرگزاری بسیج پرس ناوگروه شصت و نهم نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران صبح سهش نبه شامل ناوشکن جمهوری اسلامی ایران سهند و ناولجستیکی بندرعباس، از از مأموریت خلیج عدن بازگشت و در بندرعباس پهلو گرفت. این ناوگروه در مدت ۶۷ روز مأموریت و طی ۷۸۸۸ مایل دریایی موفق به رهگیری و […]