نامه نگاری | خبرگزاری بسیج پرس
نامه نگاری | خبرگزاری بسیج پرس
نامه‌ای از جبهه‌ها به دانش‌آموزی در شهر/ اشک رزمنده با دیدن هدیه یک نوجوان ۱۰ آبا ۱۳۹۹

نامه‌ای از جبهه‌ها به دانش‌آموزی در شهر/ اشک رزمنده با دیدن هدیه یک نوجوان

[ad_1] به گزارش خبرنگار حماسه و جهاد بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛، مجتبی وافی دانش آموز بود که اولین نامه‌اش را به جبهه‌های دفاع مقدس در سال ۱۳۶۰ برای رزمندگان ارسال کرد، دیری نگذشت که پاسخ نامه خود را از یکی از رزمندگان گرفت و این بابی شد برای ارتباط او با جبهه […]

نامه‌ای از جبهه‌ها به دانش‌آموزی در شهر/ گریه رزمنده با دیدن هدیه یک نوجوان ۱۰ آبا ۱۳۹۹

نامه‌ای از جبهه‌ها به دانش‌آموزی در شهر/ گریه رزمنده با دیدن هدیه یک نوجوان

[ad_1] به گزارش خبرنگار حماسه و جهاد بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛، مجتبی وافی دانش آموز بود که اولین نامه‌اش را به جبهه‌های دفاع مقدس در سال ۱۳۶۰ برای رزمندگان ارسال کرد، دیری نگذشت که پاسخ نامه خود را از یکی از رزمندگان گرفت و این بابی شد برای ارتباط او با جبهه […]