میلاد جهاندار | خبرگزاری بسیج پرس
میلاد جهاندار | خبرگزاری بسیج پرس
رواج اجاره پوزهای فروشگاهی با اشتباهات بانک مرکزی ۲۳ دی ۱۳۹۹

رواج اجاره پوزهای فروشگاهی با اشتباهات بانک مرکزی

[ad_1] میلاد جهاندار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه مجلس برای ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های آنها گفت: مجلس مصوبه‌ای را از نظر گذرانده که در قالب آن، پیش‌بینی شده تا با اجرای قانون، تراکنش پایانه‌های فروشگاهی شفاف شده و سامانه‌های مودیان مالیاتی نیز در این حوزه ایجاد شود؛ […]

رواج اجاره پوزهای فروشگاهی با یک خطای بانک مرکزی ۲۲ دی ۱۳۹۹

رواج اجاره پوزهای فروشگاهی با یک خطای بانک مرکزی

[ad_1] میلاد جهاندار در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبه مجلس برای ساماندهی پایانه‌های فروشگاهی و ایجاد شفافیت در تراکنش‌های آنها گفت: مجلس مصوبه‌ای را از نظر گذرانده که در قالب آن، پیش‌بینی شده تا با اجرای قانون، تراکنش پایانه‌های فروشگاهی شفاف شده و سامانه‌های مودیان مالیاتی نیز در این حوزه ایجاد شود؛ […]