میزان موالید | خبرگزاری بسیج پرس
میزان موالید | خبرگزاری بسیج پرس
شیب باروری جمعیت در سه سال اخیر نزولی شد ۳۱ تیر ۱۳۹۹

شیب باروری جمعیت در سه سال اخیر نزولی شد

[ad_1] به گزارش گروه اجتماعی دفاع‌پرس، در سال‌های ١٣٩٦، ١٣٩٧ و ١٣٩٨ «میزان باروری کل» به روش مستقیم برای کل جمعیت (اعم از جمعیت ایرانی و اتباع غیرایرانی مقیم کشور) به ترتیب برابر ٢,١، ٢.٠ و ١.٨ محاسبه شد. همچنین این شاخص برای جمعیت ایرانی در سال‌های ١٣٩٦، ١٣٩٧ و ١٣٩٨ به ترتیب برابر ٢.١، […]