میدان نقش جهان اصفهان | خبرگزاری بسیج پرس
میدان نقش جهان اصفهان | خبرگزاری بسیج پرس
شورای عالی شهرسازی با تخریب بافت پیرامون نقش جهان مخالفت کرد ۲۸ مهر ۱۳۹۹

شورای عالی شهرسازی با تخریب بافت پیرامون نقش جهان مخالفت کرد

[ad_1] به گزارش بسیج پرس پرس، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۰ شهریور ۹۹ مصوب کرد: پیرو جلسه ۱۶ تیر ماه امسال با موضوع «اقدامات و تخریب‌های صورت گرفته در بافت تاریخی شرق میدان نقش جهان به منظور ایجاد گذر موسوم به آقا نورالله نجفی»، با عنایت به صورت جلسه ۹ مهر […]

مخالفت شورای عالی شهرسازی با تخریب بافت تاریخی پیرامون نقش جهان ۲۸ مهر ۱۳۹۹

مخالفت شورای عالی شهرسازی با تخریب بافت تاریخی پیرامون نقش جهان

[ad_1] به گزارش بسیج پرس پرس، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه ۱۰ شهریور ۹۹ مصوب کرد: پیرو جلسه ۱۶ تیر ماه امسال با موضوع «اقدامات و تخریب‌های صورت گرفته در بافت تاریخی شرق میدان نقش جهان به منظور ایجاد گذر موسوم به آقا نورالله نجفی»، با عنایت به صورت جلسه ۹ مهر […]