موشک‌های بالستیک | خبرگزاری بسیج پرس
موشک‌های بالستیک | خبرگزاری بسیج پرس
رونمایی از سامانه پرتاب های متوالی موشک های بالستیک دوربرد سپاه ۱۴ آبا ۱۳۹۹

رونمایی از سامانه پرتاب های متوالی موشک های بالستیک دوربرد سپاه

[ad_1] سرلشکر سلامی در آیین رونمایی از سامانه پرتاب های متوالی موشکهای بالستیک دوربرد سپاه(تیربار موشکی): قدرت موشکی ایران اسلامی را تولد و تراکم اراده ملت ایران توصیف و با تاکید بر اینکه زمانی که موشک های ما به پرواز در می آیند، پیکره دشمن می لرزد، تصریح کرد: این ستون مستحکم خیمه بازدارندگی و […]