موسسه علمی رزمندگان | خبرگزاری بسیج پرس
موسسه علمی رزمندگان | خبرگزاری بسیج پرس
تحولی در نظام آموزشی کشور با هدف برقراری عدالت آموزشی ۱۳ آبا ۱۳۹۹

تحولی در نظام آموزشی کشور با هدف برقراری عدالت آموزشی

[ad_1] به گزارش گروه حماسه و جهاد بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛، به گفته مدیر عامل موسسه علمی رزمندگان مجموعه کتاب و محتوای «دانوین» به عنوان اولین کتاب هوشمند تعلیم و تربیت ایران که با رویکرد ایجاد تحول آموزشی بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، توسط موسسه علمی رزمندگان تولید شده […]