موسسات اعتباری | خبرگزاری بسیج پرس
موسسات اعتباری | خبرگزاری بسیج پرس
بانک سپه خدمات مطلوبی به نیرو‌های مسلح ارائه دهد ۲۰ آبا ۱۳۹۹

بانک سپه خدمات مطلوبی به نیرو‌های مسلح ارائه دهد

[ad_1] به گزارش گروه اخبار داخلی دفاع‎پرس، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور عصر امروز در آخرین جلسه از سلسله جلسات ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیرو‌های مسلح در بانک سپه از ادغام بانک‌ها و موسسات اعتباری وابسته به نیرو‌های مسلح در بانک سپه به عنوان کاری بزرگ و پراهمیت یاد کرد و […]