مهندسی جنگ | خبرگزاری بسیج پرس
مهندسی جنگ | خبرگزاری بسیج پرس
«جهاد سازندگی» پیشگام در عرصه «مهندسی جنگ»/ از ساخت «خاکریز» و «سنگر» تا طراحی «راکد» و «موشک» ۰۲ مرد ۱۳۹۹

«جهاد سازندگی» پیشگام در عرصه «مهندسی جنگ»/ از ساخت «خاکریز» و «سنگر» تا طراحی «راکد» و «موشک»

[ad_1] به گزارش خبرنگار حماسه و جهاد دفاع‌پرس، «تخصص» محوری‌ترین عامل ایستادگی رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس است؛ بی‌شک حماسه‌ها و پیروزی‌هایی که رزمندگان در دوران دفاع مقدس کسب کردند، مدیون فکر، پژوهش و ابتکار نخبگان و مهندسان این سرزمین در کنار توکل و توسل آن‌ها بود که موجب شد تا پس […]

«جهاد سازندگی» پیشگام در عرصه «مهندسی جنگ»/ از ساخت «خاکریز» و «سنگر» تا طراحی «راکت» و «موشک» ۰۲ مرد ۱۳۹۹

«جهاد سازندگی» پیشگام در عرصه «مهندسی جنگ»/ از ساخت «خاکریز» و «سنگر» تا طراحی «راکت» و «موشک»

[ad_1] به گزارش خبرنگار حماسه و جهاد دفاع‌پرس، «تخصص» محوری‌ترین عامل ایستادگی رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس است؛ بی‌شک حماسه‌ها و پیروزی‌هایی که رزمندگان در دوران دفاع مقدس کسب کردند، مدیون فکر، پژوهش و ابتکار نخبگان و مهندسان این سرزمین در کنار توکل و توسل آن‌ها بود که موجب شد تا پس […]

«جهاد سازندگی» پیشگام در عرصه «مهندسی جنگ»/ از ساخت «خاکریز» تا پرتاب موفقیت‌آمیز «موشک» ۰۲ مرد ۱۳۹۹

«جهاد سازندگی» پیشگام در عرصه «مهندسی جنگ»/ از ساخت «خاکریز» تا پرتاب موفقیت‌آمیز «موشک»

[ad_1] به گزارش خبرنگار حماسه و جهاد دفاع‌پرس، «تخصص» محوری‌ترین عامل ایستادگی رزمندگان اسلام در دوران هشت سال دفاع مقدس است؛ بی‌شک حماسه‌ها و پیروزی‌هایی که رزمندگان در دوران دفاع مقدس کسب کردند، مدیون فکر، پژوهش و ابتکار نخبگان و مهندسان این سرزمین در کنار توکل و توسل آن‌ها بود که موجب شد تا پس […]