مهدی حاجی محمدی | خبرگزاری بسیج پرس
مهدی حاجی محمدی | خبرگزاری بسیج پرس
۱۰ آذر ۱۳۹۹

۳۱ هزار جلسه دادرسی الکترونیکی برگزار شد

[ad_1] به گزارش بسیج پرس، حاجی‌محمدی، در جریان جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به اجرای طرح سراسری پایش زندان‌ها به ارائه گزارشی در این زمنیه پرداخت و تأکید کرد: وضعیت زندان‌ها باید به صورت مستمر توسط سازمان زندان‌ها و قضات رصد و نتایج حاصل از آن نسخه‌های تأدیبی و تربیتی ارزیابی شود؛ […]