مهدی امیری اصفهانی | خبرگزاری بسیج پرس
مهدی امیری اصفهانی | خبرگزاری بسیج پرس
یکی از راهبردهای اصلی دشمن بهره مندی از نفوذ است ۲۲ آبا ۱۳۹۹

یکی از راهبردهای اصلی دشمن بهره مندی از نفوذ است

[ad_1] به گزارش بسیج پرس پرس، مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی – امنیتی دادستان کل کشور در نوزدهمین همایش دادسراها پیرامون موضوع نقش دادستان در امنیت با اشاره به اینکه قوه قضائیه در دو حوزه پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت مسئولیت دارد، گفت: این قوه باید به گونه‌ای تدبیر […]