مهدیار اسماعیلی | خبرگزاری بسیج پرس
مهدیار اسماعیلی | خبرگزاری بسیج پرس
نرخ ارز استعداد فراوانی برای کاهش دارد ۲۵ آبا ۱۳۹۹

نرخ ارز استعداد فراوانی برای کاهش دارد

[ad_1] محمدرضا مهدیار اسماعیلی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به این‌که منابع ارزی در اختیار بانک مرکزی می‌تواند نرخ ارز را در وارد مدار کاهشی کند، گفت: بانک مرکزی با کنترل توأمان عرضه و تقاضا می‌تواند نرخ ارز را تا کمتر از ۲۰ هزار تومان کاهش دهد ولی اگر صرفاً روی سمت عرضه […]