منطقه فارس | خبرگزاری بسیج پرس
منطقه فارس | خبرگزاری بسیج پرس
ویدئو / نگاهی به وضعیت تأمین روغن در استان‌های قم و فارس ۱۶ دی ۱۳۹۹

ویدئو / نگاهی به وضعیت تأمین روغن در استان‌های قم و فارس

[ad_1] در چند ماه اخیر کاهش تولید و توزیع روغن خوراکی در برخی از کارخانه‌ها و فروشگاه‌های سراسر کشور مخاطراتی را برای شهروندان ایجاد کرده است. برخی این نابسامانی در توزیع و کمبود روغن خوراکی را ناشی از کاهش تولید این محصول در کارخانه‌های تولید روغن عنوان می‌کنند. این گزارش با هدف بررسی وضعیت تامین […]