مناقشه آذربایجان و ارمنستان | خبرگزاری بسیج پرس
مناقشه آذربایجان و ارمنستان | خبرگزاری بسیج پرس
موضع گیری وزیر دفاع در خصوص مناقشات آذربایجان و ارمنستان ۱۵ مهر ۱۳۹۹

موضع گیری وزیر دفاع در خصوص مناقشات آذربایجان و ارمنستان

[ad_1] وزیر دفاع در خصوص مناقشات آذربایجان و ارمنستان گفت: جان شهروندان و امنیت خاک مقدس ایران اسلامی یک موضوع مهم و حیاتی است و به هیچ وجه قابل قبول نیست که به علت کم دقتی و بی‌توجهی کشورهای طرف مناقشه، گلوله ای به خاک کشورمان اصابت کند. به گزارش خبرگزاری بسیج پرس به نقل […]