مقیم ایران | خبرگزاری بسیج پرس
مقیم ایران | خبرگزاری بسیج پرس
تصاویر/ بازدید وابسته‌های نظامی کشورهای‌ خارجی مقیم ایران از نمایشگاه ملی دستاورد‌های دفاع مقدس و مقاومت ۰۹ مهر ۱۳۹۹

تصاویر/ بازدید وابسته‌های نظامی کشورهای‌ خارجی مقیم ایران از نمایشگاه ملی دستاورد‌های دفاع مقدس و مقاومت

[ad_1] تصاویر/ بازدید وابسته‌های نظامی کشورهای‌ خارجی مقیم ایران از نمایشگاه ملی دستاورد‌های دفاع مقدس و مقاومت [ad_2]