مقطع تحصیلی ابتدایی | خبرگزاری بسیج پرس
مقطع تحصیلی ابتدایی | خبرگزاری بسیج پرس
باید نسلی تربیت کنیم که مفاخر پرشمار فرهنگی به جامعه تقدیم کند ۰۸ دی ۱۳۹۹

باید نسلی تربیت کنیم که مفاخر پرشمار فرهنگی به جامعه تقدیم کند

[ad_1] به گزارش بسیج پرس، رضوان حکیم زاده در برنامه صبح‌به‌خیر ایران در تشریح بسته تحولی خوانا اظهار کرد: در راستای تغییراتی که بر اساس سند تحول بنیادین قرار است اتفاق بیفتد، با توجه به اینکه دوره ابتدایی دوره‌ی سرنوشت سازی در زندگی انسان است؛ ما باید به سمت مهارت‌هایی که در حال و آینده‌ی […]