برچسب زده شده با : مستند «نامی از هزاران نام» با معرفی شهید جمشید طاهر کرد

شهید طاهر کرد از اهالی علی آباد کتول بود و از همان نوجوانی با فعالیت های هنری رو آورد؛ او به نمایش و تئاتر علاقمند بود و نمایشنامه هایی با مضامین انقلابی می نوشت و روی صحنه می برد. او همیشه به دیگران توصیه می کرد در کنار سایر فعالیت های خود، گوش به زنگ […]