محمد کریمی | خبرگزاری بسیج پرس
محمد کریمی
کریمی با تیم فوتبال سپاهان تمدیدکرد 15 جولای 2020

کریمی با تیم فوتبال سپاهان تمدیدکرد

به گزارش بسیج پرس پرس،  محمد کریمی قراردادخود را باطلایی پوشان اصفهان تمدید کرد. محمد کریمی امروز چهارشنبه با حضور در باشگاه سپاهان و دیدار با نیکفر رئیس هیات مدیره وسرپرست این باشگاه قرارداد خود را به مدت سه فصل با طلایی پوشان تمدید کرد. منبع:مهر