محمدعلی شجاعی | خبرگزاری بسیج پرس
محمدعلی شجاعی
جمع آوری مدارس خشت و گلی و سنگی و بخاری های نفتی از سطح استان 12 جولای 2020

جمع آوری مدارس خشت و گلی و سنگی و بخاری های نفتی از سطح استان

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس، محمدعلی شجاعی استاندار خراسان شمالی در نشست فضای مجازی و در مراسم انعقاد تفاهم نامه میان سازمان نوسازی مدارس کشور و استاندار خراسان شمالی برای ساخت و تامین فضاهای آموزشی این استان، گفت: در توافق نامه حاضر وظیفه داشتیم با کمک مدیران استانی بالغ بر ۱۴ هکتار زمین را تخصیص […]