مبارزه با فساد اقتصادی | خبرگزاری بسیج پرس
مبارزه با فساد اقتصادی
سومین جلسه محاکمه مدیران سابق بانک مرکزی آغاز شد 22 جولای 2020

سومین جلسه محاکمه مدیران سابق بانک مرکزی آغاز شد

به گزارش بسیج پرس پرس سومین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی از مدیران متخلف سابق بانک مرکزی به ریاست قاضی مسعودی مقام در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی آغاز شد. منبع:مهر

تعیین نرخ های ساعتی ارز برای افراد خاص/ ۳۵سکه عیدی به متهم 22 جولای 2020

تعیین نرخ های ساعتی ارز برای افراد خاص/ ۳۵سکه عیدی به متهم

به گزارش بسیج پرس پرس سومین جلسه رسیدگی به اتهامات برخی از مدیران متخلف سابق بانک مرکزی به ریاست قاضی مسعودی مقام در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی برگزار شد. در آغاز سومین جلسه دادگاه برخی از مدیران سابق بانک مرکزی، قاضی مسعودی مقام ضمن قرائت و تفهیم مواد ۱۹۳ و ۱۹۴ قانون آئین دادرسی کیفری […]