قدرت ملی | خبرگزاری بسیج پرس
قدرت ملی | خبرگزاری بسیج پرس
فوتوتیتر/ ملت ایران و ۸ سال دفاع جانانه ۱۶ مهر ۱۳۹۹

فوتوتیتر/ ملت ایران و ۸ سال دفاع جانانه

چهل‌سالگی سرو/ رهبر معظم انقلاب اسلامی فرمودند: ملت ایران هشت سال جنگ را تحمل کرد، چون این هزینه‌ی دست یافتن به استقلال ملت و قدرت ملی و افتخار ملی بود.