فاطمه احمدزاده | خبرگزاری بسیج پرس
فاطمه احمدزاده | خبرگزاری بسیج پرس
می‌توانست عاشقی بکند ۲۹ تیر ۱۳۹۹

می‌توانست عاشقی بکند

[ad_1] به گزارش خبرنگار دفاع‌پرس از یزد، شعر الطافی از آرامش درونی شاعر است که با تخیل و اندیشه خود آن را در ذهن می پرواند و از زبان دل جاری می کند و شعر دفاع مقدس ابزاری برای بیان ارزش های هشت فصل عاشقی رزمندگانی است که قدم در راه مقدسی نهادند تا از […]