عوارض خروج از کشور | خبرگزاری بسیج پرس
عوارض خروج از کشور | خبرگزاری بسیج پرس
۱۵ آذر ۱۳۹۹

لایحه بودجه ۱۴۰۰ | سایت نظام وظیفه

[ad_1] سایت نظام وظیفه گروه جامعه؛ عوارض ناشی از سفر این روزها کم نیست. از گرفتن جواب تست منفی کرونا توسط مسافر، تا اجازه دادن به مسافران برای سفر به کشورهای مختلف توسط ایرلاین‌ها و یا سفارتخانه‌ها. غیر از این باید مسافران ایرانی حالا دلاری را که تا زمان قبل از کرونا حدود ۱۵ هزار […]

۸۰ هزار تومان سهم گردشگری از عوارض ناشی از سفر! ۱۵ آذر ۱۳۹۹

۸۰ هزار تومان سهم گردشگری از عوارض ناشی از سفر!

[ad_1] سایت نظام وظیفه گروه جامعه؛ عوارض ناشی از سفر این روزها کم نیست. از گرفتن جواب تست منفی کرونا توسط مسافر، تا اجازه دادن به مسافران برای سفر به کشورهای مختلف توسط ایرلاین‌ها و یا سفارتخانه‌ها. غیر از این باید مسافران ایرانی حالا دلاری را که تا زمان قبل از کرونا حدود ۱۵ هزار […]

۱۵ آذر ۱۳۹۹

گردشگری | سایت نظام وظیفه

[ad_1] سایت نظام وظیفه گروه جامعه؛ عوارض ناشی از سفر این روزها کم نیست. از گرفتن جواب تست منفی کرونا توسط مسافر، تا اجازه دادن به مسافران برای سفر به کشورهای مختلف توسط ایرلاین‌ها و یا سفارتخانه‌ها. غیر از این باید مسافران ایرانی حالا دلاری را که تا زمان قبل از کرونا حدود ۱۵ هزار […]

۱۵ آذر ۱۳۹۹

عوارض خروج از کشور | سایت نظام وظیفه

[ad_1] سایت نظام وظیفه گروه جامعه؛ عوارض ناشی از سفر این روزها کم نیست. از گرفتن جواب تست منفی کرونا توسط مسافر، تا اجازه دادن به مسافران برای سفر به کشورهای مختلف توسط ایرلاین‌ها و یا سفارتخانه‌ها. غیر از این باید مسافران ایرانی حالا دلاری را که تا زمان قبل از کرونا حدود ۱۵ هزار […]

عوارض خروج از کشور سال آینده تغییر نمی کند/ سفر اول ۲۶۴هزار تومان ۱۲ آذر ۱۳۹۹

عوارض خروج از کشور سال آینده تغییر نمی کند/ سفر اول ۲۶۴هزار تومان

[ad_1] به گزارش خبرگزاری بسیج پرس بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در جدول شماره ۱۶ لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که جزئیات جدول شماره ۵ که با عنوان جدول دارایی‌ها و درآمدهای سرمایه‌ای شناخته می‌شود، عوارض خروج از کشور برای هر نفر ۲۶۴ هزار تومان در سال آینده در نظر گرفته شده است. بر این اساس، […]