علی مظفر | خبرگزاری بسیج پرس
علی مظفر | خبرگزاری بسیج پرس
«والسابقون السابقون» ۱۳ آبا ۱۳۹۹

«والسابقون السابقون»

[ad_1] از جا برخاست، قران را برداشت و باز کرد. به به! چه حسن تصادفی سوره واقعه… «والسابقون السابقون» لحظه ای به فکر فرو رفت. واقعاً چه کسانی مشمول این آیه اند که رتبه آنها حتی از اصحاب یمین هم بالاتر است؟ [ad_2]