علی عچرش | خبرگزاری بسیج پرس
علی عچرش | خبرگزاری بسیج پرس
حس پدرانه کاگر پالایشگاه که در آتش و دود سوخت ۱۰ آبا ۱۳۹۹

حس پدرانه کاگر پالایشگاه که در آتش و دود سوخت

[ad_1] به گزارش گروه حماسه و جهاد بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛، علی عچرش، امدادگر آبادانی، در کتاب «امدادگر کجایی» به نویسندگی معصومه رامهرمزی که توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده است، بخشی از خاطرات خود در رابطه با وابستگی زندگی مردم آبادان به پالایشگاه را بازگو کرده است که […]

حس پدرانه کارگر پالایشگاه که در آتش و دود سوخت ۱۰ آبا ۱۳۹۹

حس پدرانه کارگر پالایشگاه که در آتش و دود سوخت

[ad_1] به گزارش گروه حماسه و جهاد بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛، علی عچرش، امدادگر آبادانی، در کتاب «امدادگر کجایی» به نویسندگی معصومه رامهرمزی که توسط مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده است، بخشی از خاطرات خود در رابطه با وابستگی زندگی مردم آبادان به پالایشگاه را بازگو کرده است که […]