علی صادقی همدانی | خبرگزاری بسیج پرس
علی صادقی همدانی | خبرگزاری بسیج پرس
فروش اوراق، بهترین راه رفع کسری بودجه/ پیش‌نیازها باید فراهم شود ۲۸ تیر ۱۳۹۹

فروش اوراق، بهترین راه رفع کسری بودجه/ پیش‌نیازها باید فراهم شود

[ad_1] به گزارش خبرگزاری بسیج پرس، یکی از مسائلی که در یک سال گذشته، هم کارشناسان و هم مقامات مسئول بر آن صحه گذاشته و خواهان ارائه راه حل برای آن شده اند، کاهش شدید درآمدهای نفتی دولت به دلیل تحریم‌های ظالمانه آمریکا و بروز چالش کم سابقه تأمین مخارج دولت است. از طرف دیگر، […]