علی جدی | خبرگزاری بسیج پرس
علی جدی | خبرگزاری بسیج پرس
قول افغانستان برای تأمین امنیت خط آهن خواف-هرات ۱۸ آذر ۱۳۹۹

قول افغانستان برای تأمین امنیت خط آهن خواف-هرات

[ad_1] علی جدی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره افتتاح خط آهن خواف-هرات در ۵ شنبه هفته جاری اظهار داشت: ما به دستور رئیس مجلس و در قالب گروه‌های دوستی پارلمانی ایران و افغانستان، غیر حوزه حمل و نقل، بحث‌های دیگری را هم در دست پیگیری داریم که مهمترین آن، تسهیل تردد تجار افغانستانی […]