علی اکبر علیزاده برمی | خبرگزاری بسیج پرس
علی اکبر علیزاده برمی | خبرگزاری بسیج پرس
احداث مرکز آموزش نیروی انتظامی در شهرستان دامغان ۱۹ مهر ۱۳۹۹

احداث مرکز آموزش نیروی انتظامی در شهرستان دامغان

[ad_1] به گزارش خبرگزاری بسیج پرس علی اکبر علیزاده برمی صبح شنبه در دیدار با فرمانده و مسئول عقدتی سیاسی فرماندهی انتظامی شهرستان دامغان به میزبانی ناجای دامغان با تاکید بر اینکه احداث مرکز آموزش شهید یوسف رضا ابوالفتحی نیروی انتظامی این شهرستان سالیان گذشته زمینه و بستر آن فراهم شده بود گفت: برای احیا […]