علیرضا کچوئیان | خبرگزاری بسیج پرس
علیرضا کچوئیان | خبرگزاری بسیج پرس
بهره مندی مهارت آموزان ماده ۲۸ پس از استخدام از مزایای رتبه بندی ۱۹ آبا ۱۳۹۹

بهره مندی مهارت آموزان ماده ۲۸ پس از استخدام از مزایای رتبه بندی

[ad_1] به گزارش بسیج پرس پرس، رضا کچوئیان، سرپرست معاونت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت این دانشگاه، با تاکید بر لزوم کاربرد ارزشیابی در راستای اصلاحات آموزشی، نظام آموزش معلمان و تربیت معلم را مستثنی از این قاعده ندانست و تصریح کرد: ارزشیابی، فرصتی مناسب برای تعمیق فعالیت های یادگیری و تغییر آن به سمت […]