علیرضا لطفالله زادگان | خبرگزاری بسیج پرس
علیرضا لطفالله زادگان | خبرگزاری بسیج پرس
دیکتاتور متوهمی که خود را بر سربازانش تحمیل می‌کرد ۱۹ آبا ۱۳۹۹

دیکتاتور متوهمی که خود را بر سربازانش تحمیل می‌کرد

[ad_1] به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛، «آزادسازی سرزمین‌های ایران گام دوم: بستان» با عنوان فرعی «اوج‌گیری ترورهای کور؛ تشکیل دولت پس از بحران» شانزدهمین جلد از مجموعه روزشمار جنگ ایران و عراق است که وقایع روزهای ۱۵ مهر تا ۳۰ آذر ۱۳۶۰ را دربرمی‌گیرد. این کتاب به […]

صدور حمله به عزاداران حسینی از سوی صدام ۱۵ آبا ۱۳۹۹

صدور حمله به عزاداران حسینی از سوی صدام

[ad_1] به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛، «آزادسازی سرزمین‌های ایران گام دوم: بستان» با عنوان فرعی «اوج‌گیری ترورهای کور؛ تشکیل دولت پس از بحران» شانزدهمین جلد از مجموعه روزشمار جنگ ایران و عراق است که وقایع روزهای ۱۵ مهر تا ۳۰ آذر ۱۳۶۰ را دربرمی‌گیرد. این کتاب به […]

حمله بی‌امان صدام به مردم غیرنظامی ایران ۱۱ آبا ۱۳۹۹

حمله بی‌امان صدام به مردم غیرنظامی ایران

[ad_1] به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛، «آزادسازی سرزمین‌های ایران گام دوم: بستان» با عنوان فرعی «اوج‌گیری ترورهای کور؛ تشکیل دولت پس از بحران» شانزدهمین جلد از مجموعه روزشمار جنگ ایران و عراق است که وقایع روزهای ۱۵ مهر تا ۳۰ آذر ۱۳۶۰ را دربرمی‌گیرد. این کتاب به […]

شورای امنیت سازمان ملل بی‌طرف نیست ۲۷ تیر ۱۳۹۹

شورای امنیت سازمان ملل بی‌طرف نیست

[ad_1] به گزارش خبرنگار فرهنگ و هنر دفاع‌پرس، مساله پذیرش قطعنامه  ۵۹۸ شورای امنیت که ایران و عراق را ملزم به پذیرش آتش‌بس می‌‌کرد، از مسائل مهم تاریخ جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق علیه جمهوری اسلامی‌‌ایران است که بعد از گذشت سه دهه هنوز زوایای آن به روشنی مورد بررسی قرار نگرفته است. عده‌ای آن […]