علیرضا طارمی | خبرگزاری بسیج پرس
علیرضا طارمی | خبرگزاری بسیج پرس
عکس دسته جمعی بازیکنان فوتبال بوشهر با حضور پدر «مهدی طارمی» در جبهه ۰۳ آبا ۱۳۹۹

عکس دسته جمعی بازیکنان فوتبال بوشهر با حضور پدر «مهدی طارمی» در جبهه

[ad_1] ایستاده از سمت راست: عباس نوروزی، رضا شیروانی، بهمن عبیدی، سید امیر ریشهری و علیرضا طارمی (پدر مهدی طارمی)    نشسته : غلامرضا پور غلام، اکبر چاپی، رضا پور غلام و رضا ملاح زاده     [ad_2]