طرح جهش تولید و تامین مسکن | خبرگزاری بسیج پرس
طرح جهش تولید و تامین مسکن
مخالفت شدید مرکز پژوهشهای مجلس با طرح «جهش تولید مسکن» 28 سپتامبر 2020

مخالفت شدید مرکز پژوهشهای مجلس با طرح «جهش تولید مسکن»

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش کارشناسی درباره طرح دوفوریتی جهش تولید و تأمین مسکن آورده است: اگرچه اندیشیدن تدابیر جدید برای بهبود وضعیت بازار مسکن یک ضرورت است، اما طرح مذکور حاوی ایرادات اساسی است که مهم‌ترین آنها رشد شدید نقدینگی تا ۵۰ درصد خواهد بود که این رشد نقدینگی […]