شهید حسنیان | خبرگزاری بسیج پرس
شهید حسنیان
تصاویر/ مراسم ختم شهید «محمد‌حسن حسنیان» (۲) 21 جولای 2020

تصاویر/ مراسم ختم شهید «محمد‌حسن حسنیان» (۲)

تصاویر مراسم ختم پاسدار شهید «محمد‌حسن حسنیان»

تصاویر/ مراسم ختم شهید «محمد‌حسن حسنیان» (۱) 21 جولای 2020

تصاویر/ مراسم ختم شهید «محمد‌حسن حسنیان» (۱)

تصاویر مراسم ختم پاسدار شهید «محمد‌حسن حسنیان»

تصاویر/ تشییع پیکر شهید محمد‌حسن حسنیان (۳) 20 جولای 2020

تصاویر/ تشییع پیکر شهید محمد‌حسن حسنیان (۳)

تصاویر مراسم تشییع پیکر پاسدار شهید «محمد‌حسن حسنیان»

تصاویر/ تشییع پیکر شهید محمد‌حسن حسنیان (۲) 18 جولای 2020

تصاویر/ تشییع پیکر شهید محمد‌حسن حسنیان (۲)

تصاویر مراسم تشییع پیکر پاسدار شهید «محمد‌حسن حسنیان»  

تصاویر/ تشییع پیکر شهید محمد‌حسن حسنیان (۱) 18 جولای 2020

تصاویر/ تشییع پیکر شهید محمد‌حسن حسنیان (۱)

تصاویر مراسم تشییع پیکر پاسدار شهید «محمد‌حسن حسنیان»