شهدای شهرستان مهریز | خبرگزاری بسیج پرس
شهدای شهرستان مهریز | خبرگزاری بسیج پرس
شهدای شهرستان مهریز به روایت تصویر (۸) ۰۲ آبا ۱۳۹۹

شهدای شهرستان مهریز به روایت تصویر (۸)

[ad_1] چهل‌سالگی سرو/ به مناسبت گرامی‌داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، تصاویر جمعی از شهدای شهرستان مهریز، توسط اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس یزد منتشر می‌شود. [ad_2]

شهدای شهرستان مهریز به روایت تصویر (۶) ۱۸ مهر ۱۳۹۹

شهدای شهرستان مهریز به روایت تصویر (۶)

[ad_1] چهل‌سالگی سرو/ به مناسبت گرامی‌داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، تصاویر جمعی از شهدای شهرستان مهریز، توسط اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس یزد منتشر می‌شود. [ad_2]

۱۶ مهر ۱۳۹۹

شهدای شهرستان مهریز به روایت تصویر (۵)

[ad_1] چهل‌سالگی سرو/ به مناسبت گرامی‌داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، تصاویر جمعی از شهدای شهرستان مهریز، توسط اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس یزد منتشر می‌شود. [ad_2]

شهدای شهرستان مهریز به روایت تصویر (۴) ۱۵ مهر ۱۳۹۹

شهدای شهرستان مهریز به روایت تصویر (۴)

[ad_1] چهل‌سالگی سرو/ به مناسبت گرامی‌داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، تصاویر جمعی از شهدای شهرستان مهریز، توسط اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس یزد منتشر می‌شود. [ad_2]

شهدای شهرستان مهریز به روایت تصویر (۳) ۱۱ مهر ۱۳۹۹

شهدای شهرستان مهریز به روایت تصویر (۳)

[ad_1] چهل‌سالگی سرو/ به مناسبت گرامی‌داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، تصاویر جمعی از شهدای شهرستان مهریز، توسط اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس یزد منتشر می‌شود. [ad_2]

شهدای شهرستان مهریز به روایت تصویر (۲) ۱۰ مهر ۱۳۹۹

شهدای شهرستان مهریز به روایت تصویر (۲)

[ad_1] چهل‌سالگی سرو/ به مناسبت گرامی‌داشت چهلمین سالگرد دفاع مقدس، تصاویر جمعی از شهدای شهرستان مهریز، توسط اداره‌کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس یزد منتشر می‌شود. [ad_2]