شبکه معارف | خبرگزاری بسیج پرس
شبکه معارف | خبرگزاری بسیج پرس
جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان در روز شنبه ۱۹ مهر ۱۸ مهر ۱۳۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان در روز شنبه ۱۹ مهر

[ad_1] به گزارش بسیج پرس پرس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴، آموزش و معارف در روز شنبه ۱۹ مهرماه به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش ساعت ۷:۴۵ تا ۸ آموزش درس تربیت‌بدنی فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت ٨ تا ۸:۳۰ نقاشی […]

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه ۶ مهرماه ۰۶ مهر ۱۳۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان یکشنبه ۶ مهرماه

[ad_1] به گزارش بسیج پرس پرس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴، آموزش و معارف در روز شنبه پنجم مهرماه به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت ٨ تا ۸:۳۰ دانش فنی پایه پودمان اول پایه ۱۰ رشته […]

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۵ مهرماه ۰۴ مهر ۱۳۹۹

جدول زمانی آموزش تلویزیونی دانش‌آموزان شنبه ۵ مهرماه

[ad_1] به گزارش بسیج پرس پرس، برنامه تلویزیونی آموزش دروس برای مقاطع مختلف تحصیلی که از طریق شبکه‌های ۴، آموزش و معارف در روز شنبه پنجم مهرماه به طور زنده پخش می‌شود، به شرح زیر است: شبکه آموزش فنی و حرفه‌ای و کاردانش ساعت ۸ تا ۸:۳۰ استاندارد نقاشی چهره – پایه ۱۱- رشته چهره […]