سینمای متعهد | خبرگزاری بسیج پرس
سینمای متعهد | خبرگزاری بسیج پرس
انتقاد به معناى واقعى کلمه؛ یعنى مبارزه و چالش خیر و شر ۰۱ آذر ۱۳۹۹

انتقاد به معناى واقعى کلمه؛ یعنى مبارزه و چالش خیر و شر

[ad_1] گروه فرهنگ و هنر بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛ ـ رسول حسنی؛ سینمای انقلابی، سینمای متعهد، سینمای دینی، سینمای مقاومت و مفاهیمی از این دست بارها و بارها از سوی برخی صاحبنظران مطرح شده است و هر کدام نیز تعاریفی مطابق ان ارائه داده‌اند که می‌تواند در جای خود مورد نقد و […]

شأن سینما بارآوردن نسلی پیش‌رونده و امیدوار است ۲۷ آبا ۱۳۹۹

شأن سینما بارآوردن نسلی پیش‌رونده و امیدوار است

[ad_1] گروه فرهنگ و هنر بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛ ـ رسول حسنی؛ سینمای انقلابی، سینمای متعهد، سینمای دینی، سینمای مقاومت و مفاهیمی از این دست بارها و بارها از سوی برخی صاحبنظران مطرح شده است و هر کدام نیز تعاریفی مطابق ان ارائه داده‌اند که می‌تواند در جای خود مورد نقد و […]