سینمای دینی | خبرگزاری بسیج پرس
سینمای دینی | خبرگزاری بسیج پرس
نگاه به سینمای دینی، باید نگاهی بلندمدت برای تأثیرگذاری حداکثری باشد ۱۲ آذر ۱۳۹۹

نگاه به سینمای دینی، باید نگاهی بلندمدت برای تأثیرگذاری حداکثری باشد

[ad_1] گروه فرهنگ و هنر بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛ _ رسول حسنی؛ سینمای انقلابی، سینمای متعهد، سینمای دینی، سینمای مقاومت و مفاهیمی از این دست بارها و بارها از سوی برخی صاحبنظران مطرح شده است و هر کدام نیز تعاریفی مطابق ان ارائه داده‌اند که می‌تواند در جای خود مورد نقد و […]

هنر با بخش‌نامه و دستور درست نمى‌شود ۱۱ آذر ۱۳۹۹

هنر با بخش‌نامه و دستور درست نمى‌شود

[ad_1] گروه فرهنگ و هنر بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛ ـ رسول حسنی؛ سینمای انقلابی، سینمای متعهد، سینمای دینی، سینمای مقاومت و مفاهیمی از این دست بارها و بارها از سوی برخی صاحبنظران مطرح شده است و هر کدام نیز تعاریفی مطابق ان ارائه داده‌اند که می‌تواند در جای خود مورد نقد و […]