سرهنگ خلبان حمیدی | خبرگزاری بسیج پرس
سرهنگ خلبان حمیدی | خبرگزاری بسیج پرس
«روایت شیخ» ۰۱ آبا ۱۳۹۹

«روایت شیخ»

«روایت شیخ» خاطرات شفاهی سرهنگ خلبان «علی شیخ حمیدی» است که توسط انتشارات بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس به زیور طبع آراسته و منتشر شده است.