برچسب زده شده با : سردار سنایی

معاون سیاسی دفتر عقیدتی سیاسی فرماندهی کل قوا گفت: امروز به نظر می‌رسد اروپایی‌ها به نوعی با ترامپ در حال همراهی هستند در صورتی که ادامه این روند باعث می‌شود تا همان بی‌اعتباری که برای آمریکا در عرصه جهانی بوجود آمد، برای آن‌ها هم رقم بخورد.