برچسب زده شده با : روسیه ف اسرائیل ، پوتین ، نتانیاهو

به هیچ عنوان نمی توان دلخوش به وعده های خام روسیه بود. روسیه در طول تاریخ نشان داده است که در دقیقه 90 به ایران پشت خواهد کرد