دانشگاه صنعتی امیرکبیر | خبرگزاری بسیج پرس
دانشگاه صنعتی امیرکبیر | خبرگزاری بسیج پرس
بهره‌برداری از ابررایانه”سیمرغ” در بهمن ماه ۲۴ دی ۱۳۹۹

بهره‌برداری از ابررایانه”سیمرغ” در بهمن ماه

[ad_1] ابررایانه سیمرغ در حوزه‌های هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها و اینترنت اشیا کاربرد دارد و زمینه پیش‌بینی هوا، تحلیل زمین‌شناسی، زلزله‌شناسی و تحلیل داده‌های ژنتیکی را بر بستر داده‌ها فراهم می‌کند و طبق وعده وزارت ارتباطات، بهمن‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد. به گزارش خبرگزاری همسونیوز، امروزه با توجه به پیچیدگی مسائل علمی و صنعتی و حجم بالای […]

بهره‌برداری از “سیمرغ” در بهمن؛ پیش‌بینی دقیق آب و هوا و تحلیل زلزله‌شناسی ۲۳ دی ۱۳۹۹

بهره‌برداری از “سیمرغ” در بهمن؛ پیش‌بینی دقیق آب و هوا و تحلیل زلزله‌شناسی

[ad_1] ابررایانه سیمرغ در حوزه‌های هوش مصنوعی، کلان‌داده‌ها و اینترنت اشیا کاربرد دارد و زمینه پیش‌بینی هوا، تحلیل زمین‌شناسی، زلزله‌شناسی و تحلیل داده‌های ژنتیکی را بر بستر داده‌ها فراهم می‌کند و طبق وعده وزارت ارتباطات، بهمن‌ماه به بهره‌برداری می‌رسد. به گزارش خبرگزاری همسونیوز، امروزه با توجه به پیچیدگی مسائل علمی و صنعتی و حجم بالای […]