دادگاه کیفری | خبرگزاری بسیج پرس
دادگاه کیفری
اولین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از مدیران سابق دولتی 11 جولای 2020

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از مدیران سابق دولتی

اولین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از مدیران سابق دولتی منبع:مهر

رد و بدل رشوه در دل بانک مرکزی 11 جولای 2020

رد و بدل رشوه در دل بانک مرکزی

به گزارش خبرگزاری بسیج پرس نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از مدیران سابق دولتی در شعبه ۱۰۶۵ دادگاه کیفری دو برگزار شد. قاضی مسعودی مقام در ابتدای این جلسه با بیان اینکه اتهامات این افراد در حوزه ارزی و بانکی است گفت: امید اسدبیگی مهرداد رستمی مجتبی کهال زاده، جواد بصیرانی، مهرداد رستمی، اکبر […]