خیران مدرسه ساز | خبرگزاری بسیج پرس
خیران مدرسه ساز | خبرگزاری بسیج پرس
خیران می توانند به دولت در عمران شهرها و روستاها کمک کنند ۱۰ مهر ۱۳۹۹

خیران می توانند به دولت در عمران شهرها و روستاها کمک کنند

[ad_1] به گزارش خبرگزاری بسیج پرس سید کریم حسینی پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح یک مدرسه خیرساز در خوزستان اظهار کرد: امروزه خیران می‌توانند به دولت در عمران شهرها و روستاها کمک کنند و یکی از نیازهای ویژه و آن چیزی که می‌تواند کمک بسیار خوبی به خیران باشد مدرسه‌سازی، تجهیز مدارس، تعمیر […]

اختصاص بیش از ۲۰۰۰ میلیارد برای پروژه‌های مشارکتی خیران خوزستان ۱۰ مهر ۱۳۹۹

اختصاص بیش از ۲۰۰۰ میلیارد برای پروژه‌های مشارکتی خیران خوزستان

[ad_1] به گزارش خبرگزاری بسیج پرس مهر الله رخشانی مهر پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح یک مدرسه خیر ساز در خوزستان اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش به تلاش‌ها و کوشش‌های خیران مدرسه‌ساز ارج می نهد و با اختصاص دو هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های مشارکتی به همراهی خیران افتخار می‌کند. […]

اختصاص بیش از ۲۰۰۰ میلیارد برای پروژه‌های مشارکتی خیران ۱۰ مهر ۱۳۹۹

اختصاص بیش از ۲۰۰۰ میلیارد برای پروژه‌های مشارکتی خیران

[ad_1] به گزارش خبرگزاری بسیج پرس مهر الله رخشانی مهر پیش از ظهر امروز در مراسم افتتاح یک مدرسه خیر ساز در خوزستان اظهار کرد: وزارت آموزش و پرورش به تلاش‌ها و کوشش‌های خیران مدرسه‌ساز ارج می نهد و با اختصاص دو هزار و ۳۵۰ میلیارد تومان برای پروژه‌های مشارکتی به همراهی خیران افتخار می‌کند. […]