خمپاره سرگردان | خبرگزاری بسیج پرس
خمپاره سرگردان | خبرگزاری بسیج پرس
۲۸ تیر ۱۳۹۹

«خمپاره سرگردان»

[ad_1] در بخشی از خاطرات جانباز «محمدمهدی موحدیان» آورده شده است: تو خط قرار گذاشتیم هر کس برای انجام کاری از سنگر بیرون آمد عراقی‌ها را هم به فیض برساند، آنهم با گلوله خمپاره شصت! روز اول فرمانده همه چیز را در باره خط کمین توضیح داد. [ad_2]