خردگرایی | خبرگزاری بسیج پرس
خردگرایی | خبرگزاری بسیج پرس
رهاشدگی در خِرد ورزی فرهنگی و منافع ملی ۲۵ تیر ۱۳۹۹

رهاشدگی در خِرد ورزی فرهنگی و منافع ملی

[ad_1] گروه فرهنگ و هنر دفاع‌پرس- داوود عامری؛ در این که فرهنگ در ایران پیشینه طولانی دارد، تردیدی نیست و این امر را می‌توان در بررسی و مطالعه پژوهشگران مختلفی مشاهده کرد. واژه فرهنگ از دو جزء «فرّ» و «هنگ» تشکیل شده است. فرّ به معنای نیروی معنوی، شکوه، عظمت، جلال و درخشندگی است و «هنگ» […]