حوزه ۲۵۹ شهید صیاد شیرازی | خبرگزاری بسیج پرس
حوزه ۲۵۹ شهید صیاد شیرازی | خبرگزاری بسیج پرس
۲۵ تیر ۱۳۹۹

جلسه پرسش و پاسخ مسئولین در جمع مردم

[ad_1] گردهمایی سیاسی با همکاری پایگاه مهدیزاده و حوزه ۲۵۹ شهید صیاد شیرازی، با رعایت اصول بهداشتی در مسجد المهدی برگزار شد. به گزارش بسیج پرس از سپاه تهران بزرگ، به همت ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل(ع) و همکاری پایگاه مهدیزاده و حوزه ۲۵۹ شهید صیاد شیرازی گردهمایی سیاسی با رعایت اصول بهداشتی در مسجد […]

جلسه پرسش و پاسخ مسئولین به مردم ۲۴ تیر ۱۳۹۹

جلسه پرسش و پاسخ مسئولین به مردم

[ad_1] گردهمایی سیاسی با همکاری پایگاه مهدیزاده و حوزه ۲۵۹ شهید صیاد شیرازی، با رعایت اصول بهداشتی در مسجد المهدی برگزار شد. به گزارش بسیج پرس از سپاه تهران بزرگ، به همت ناحیه مقاومت بسیج مسلم بن عقیل(ع) و همکاری پایگاه مهدیزاده و حوزه ۲۵۹ شهید صیاد شیرازی گردهمایی سیاسی با رعایت اصول بهداشتی […]