حامد افروغ | خبرگزاری بسیج پرس
حامد افروغ
«دفاع مقدس»؛ آغازی بر پایان وابستگی نظامی ایران 17 اکتبر 2020

«دفاع مقدس»؛ آغازی بر پایان وابستگی نظامی ایران

گروه حماسه و جهاد بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛ ـ حامد افروغ؛ جنگ تحمیلی هشت ساله اگر چه در اوج تزلزل سیاسی و بی‌نظمی مدیریتی کشور به وقوع پیوست، اما مانند نهیبی بود که دوستداران و دلسوزان وطن را به خود آورد تا صف خود را از وطن‌فروشانی چون مجاهدین خلق جدا کرده […]

«دفاع مقدس»؛ آغازی بر پایان وابستگی نظامی ایران 17 اکتبر 2020

«دفاع مقدس»؛ آغازی بر پایان وابستگی نظامی ایران

گروه حماسه و جهاد بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛ ـ حامد افروغ؛ جنگ تحمیلی هشت ساله اگر چه در اوج تزلزل سیاسی و بی‌نظمی مدیریتی کشور به وقوع پیوست، اما مانند نهیبی بود که دوستداران و دلسوزان وطن را به خود آورد تا صف خود را از وطن‌فروشانی چون مجاهدین خلق جدا کرده […]

«وصایای شهدا» نقشه راه سعادت و آزادگی 10 اکتبر 2020

«وصایای شهدا» نقشه راه سعادت و آزادگی

گروه حماسه و جهاد بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛ ـ حامد افروغ؛ چهل سالگی دفاع مقدس، بلوغ یاد و خاطره دورانی است که برای ملت ایران با یکی از بیشترین پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی، یادآور قله عزت و آزادگی و ترجمان عملی فضیلت‌های انسانی است. جنگ تحمیلی اگر چه تلخی‌های بسیاری را به […]

«وصیت‌ شهدا» نقشه راه سعادت و آزادگی 10 اکتبر 2020

«وصیت‌ شهدا» نقشه راه سعادت و آزادگی

گروه حماسه و جهاد بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛ ـ حامد افروغ؛ چهل سالگی دفاع مقدس، بلوغ یاد و خاطره دورانی است که برای ملت ایران با یکی از بیشترین پیشینه‌های تاریخی و فرهنگی، یادآور قله عزت و آزادگی و ترجمان عملی فضیلت‌های انسانی است. جنگ تحمیلی اگر چه تلخی‌های بسیاری را به […]

دفاع مقدسی که از آن غافلیم 18 جولای 2020

دفاع مقدسی که از آن غافلیم

گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس ـ حامد افروغ؛ دفاع مقدس با همه سختی‌ها، تلخی‌ها و روی ناخوشی که از خود نشان داد، مانند دارویی تلخ اما نافذ و شافی، درمان بسیاری از دردهای آن‌روز و امروز و حتی فردای ما را تهیه کرد و مانند پادزهزی قوی، مایه ایمنی و روئین‌تنی فرهنگ و سیره انقلاب […]

ضرورت احیا و تقویت کمک‌های مومنانه برای تقابل با موج دوم «کرونا» 11 جولای 2020

ضرورت احیا و تقویت کمک‌های مومنانه برای تقابل با موج دوم «کرونا»

گروه حماسه و جهاد دفاع‌پرس ـ حامد افروغ؛ در عصر حاضر که به مدد رشد و پیشرفت علم پزشکی تقریبا امید داریم هرکس هر مشکلی دارد، قادر به درمان و کسب سلامتی باشد، ویروسی کوچک به نام «کرونا» کافی بود تا باد غبغب بشر را بخواباند تا بیش از این به خود غره نشده و […]