جزایر سه گانه | خبرگزاری بسیج پرس
جزایر سه گانه
31 دسامبر 2018

فیلم/ حضور نظامیِ قدرتمند و قاطع ایران در منطقه

سرلشکر باقری در بازدید تاسیسات نظامیِ جزیره بوموسی؛ سرلشکر باقری در حاشیه بازدید تاسیسات نظامیِ جزیره بوموسی گفت: دشمنان منطقه‌ای ایران بدانند ایران در کنار دکترین صلح طلبی، حضور نظامیِ قدرتمند و قاطعی دارد.