توابین | خبرگزاری بسیج پرس
توابین
دلایل مخالفت با جلال طالبانی/ امنیت ملی را نمی‌توان به مسایل سیاسی و جناحی گره زد 12 اکتبر 2020

دلایل مخالفت با جلال طالبانی/ امنیت ملی را نمی‌توان به مسایل سیاسی و جناحی گره زد

به گزارش گروه دفاعی امنیتی بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛، سردار «محمدرضا نقدی» فرمانده وقت قرارگاه رمضان در گفت‌وگویی درباره نحوه ورود به سپاه و فعالیت‌های اطلاعاتی خود در سپاه، اظهار داشت: فعالیت رسمی بعد از انقلاب خود را سال ۵۸ از انجمن اسلامی دانشگاه گیلان آغاز کردم؛ در این سال، چون فعالیت […]

امنیت ملی را نمی‌توان به مسایل سیاسی و جناحی گره زد 12 اکتبر 2020

امنیت ملی را نمی‌توان به مسایل سیاسی و جناحی گره زد

به گزارش گروه دفاعی امنیتی بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛، سردار «محمدرضا نقدی» فرمانده وقت قرارگاه رمضان در گفت‌وگویی درباره نحوه ورود به سپاه و فعالیت‌های اطلاعاتی خود در سپاه، اظهار داشت: فعالیت رسمی بعد از انقلاب خود را سال ۵۸ از انجمن اسلامی دانشگاه گیلان آغاز کردم؛ در این سال، چون فعالیت […]

امنیت ملی را نمی‌توان به مسایل سیاسی و جناحی گره زد/ دلایل مخالفت با جلال طالبانی 12 اکتبر 2020

امنیت ملی را نمی‌توان به مسایل سیاسی و جناحی گره زد/ دلایل مخالفت با جلال طالبانی

به گزارش گروه دفاعی امنیتی بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛، سردار محمدرضا نقدی فرمانده وقت قرارگاه رمضان در گفت‌وگویی درباره نحوه ورود به سپاه و فعالیت‌های اطلاعاتی خود در سپاه، اظهار داشت: فعالیت رسمی بعد از انقلاب خود را سال ۵۸ از انجمن اسلامی دانشگاه گیلان آغاز کردم؛ در این سال، چون فعالیت […]

امنیت ملی را نمی‌توان به مسایل سیاسی و جناحی گره زد/ دلایل مخالفت با جلال طالبانی 12 اکتبر 2020

امنیت ملی را نمی‌توان به مسایل سیاسی و جناحی گره زد/ دلایل مخالفت با جلال طالبانی

به گزارش گروه دفاعی امنیتی بسیج پرس به نقل از خبرگزاری دفاع‌پرس؛، سردار محمدرضا نقدی فرمانده وقت قرارگاه رمضان در گفت‌وگویی درباره نحوه ورود به سپاه و فعالیت‌های اطلاعاتی خود در سپاه، اظهار داشت: فعالیت رسمی بعد از انقلاب خود را سال ۵۸ از انجمن اسلامی دانشگاه گیلان آغاز کردم؛ در این سال، چون فعالیت […]